• Telefon : (A) 512 509 606 , (B) 515 905 190
  • Godziny otwarcia : 7:00 - 17:00
  • Adres : Ostródzka 190A , 190B

Misja i wizja

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne jak również pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Dziecko w naszym przedszkolu

osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcia nauki szkolnej.

Bezpieczeństwo

czuje się bezpieczne, jest otwarte, szczęśliwe i optymistyczne

Rozwój

ma możliwość rozwoju zgodnego z indywidualnymi potrzebami

Pewność

uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie

Indywidualność

jest akceptowane takie, jakie jest

Kreatywność

jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania

Pomoc

uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracuje z nimi,

Zapisz dziecko do Przedszkola Publicznego KRECIK

 
Holler Box