• Telefon : (A) 512 509 606 , (B) 515 905 190
  • Godziny otwarcia : 7:00 - 17:00
  • Adres : Ostródzka 190A , 190B

Dyżur Wakacyjny w Kreciku

ZAPIS NA DYŻUR WAKACYJNY W OKRESIE  03.07.2023 r. do 21.07.2023 r.   W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM KRECIK:

  • Rejestracja i wypełnienie wniosku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym na dyżur wakacyjny w dniach 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 20.00.

Adres strony: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

  • Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.
  • Papierową wersję wniosku rodzice składają w przedszkolu w dniach 4 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 16.00 – dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane podpisem zaufanym/kwalifikowanym.
  • Dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego.

Zapisz dziecko do Przedszkola Publicznego KRECIK

 
Holler Box