PRZEDSZKOLE PUBLICZNE KRECIK

!DYŻUR WAKACYJNY W KRECIKU!
WYSTARCZY PRZEJŚĆ DO ZAKŁADKI:
DYŻUR WAKACYJNY

W związku z rozwijającą się działalnością poszukujemy kandydatów na stanowisko: nauczyciel przedszkolny do grup.

 1. Przedmiot naboru:
 Stanowisko: nauczyciel przedszkolny
 Okres zatrudnienia: Październik 2018 r.
 Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo (bez karty nauczyciela)
Możliwość robienia awansu zawodowego, szkoleń

 2. Wymagania podstawowe:
 - Szukamy osób posiadającej kwalifikacje: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
 - Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
 - Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 - Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 3. Wymagania dodatkowe:
 - Wysoka kultura osobista
 - Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
 - Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi.

 4. Wymagane dokumenty:
 - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być
 opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
 zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 - Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Aplikacje prosze przesyłać na adres: przedszkolekrecik@gmail.com
Kontakt tel.: 515 905 190
Copyright Nazwa.pl