PRZEDSZKOLE PUBLICZNE KRECIK

!DYŻUR WAKACYJNY W KRECIKU!
WYSTARCZY PRZEJŚĆ DO ZAKŁADKI:
DYŻUR WAKACYJNY

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne jak również pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

Dziecko w naszym przedszkolu

  • czuje się bezpieczne, jest otwarte, szczęśliwe i optymistyczne,
  • jest akceptowane takie, jakie jest,
  • ma możliwość rozwoju zgodnego z indywidualnymi potrzebami,
  • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
  • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
  • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracuje z nimi,
  • poznaje swoje prawa i obowiązki,
  • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcia nauki szkolnej.
Copyright Nazwa.pl