PRZEDSZKOLE PUBLICZNE KRECIK

!DYŻUR WAKACYJNY W KRECIKU!
WYSTARCZY PRZEJŚĆ DO ZAKŁADKI:
DYŻUR WAKACYJNY

Nasze przedszkole oferuje dyżur wakacyjny w dwóch terminach:

  1. Tura 1 – 1-31 lipca 2019

  2. Tura 2 – 1-23 sierpnia 2019

Liczba miejsc na dyżurze wakacyjnym jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunkiem przyjęcia na dyżur wakacyjny dzieci spoza Przedszkola jest:

  1. Wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola (osobiście lub pocztą email) Karty zgłoszeniowej na dyżur wakacyjny

  2. Uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości: lipiec 315,10, sierpień 232,9 – lb. dni roboczych x 13,7 zł (na konto wskazane w mailu potwierdzającym przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do dnia 24 czerwca 2019)

  3. Rozpoczęcie uczęszczania na dyżur w pierwszym dniu roboczym lipca/sierpnia (w zależności od tury dyżuru w której uczestniczy Dziecko).  Nie pojawienie się na dyżurze w pierwszym dniu roboczym miesiąca w którym rozpoczyna dyżur skutkuje wykreśleniem z listy uczestników.

  4. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Publicznym Krecik oraz podpisanie umowy z przedszkolem na świadczenie usług w okresie wakacyjnym.

 

Regulamin dyżuru wakacyjnego i karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach.


Copyright Nazwa.pl